Informacja

Rękodzieła tworzone są przez grupę osób udzielających się charytatywnie na rzecz Fundacji , przedstawione rękodzieła to efekt kilkudziesięciu precyzyjnych godzin pracy osób udzielających się charytatywne , wszystkie środki ze sprzedaży rękodzieł przeznaczane są na cele Fundacji.
Oferujemy możliwość przedstawienia własnego pomysłu na rękodzieło z jakiejkolwiek okazji które wykonamy.